امروز برابر است با :1400-11-03

اهداف

اهداف و برنامه های حاج اباذر جعفری  کاندیدای شورای شهر تبریز

 خدمتی لبریز برای احیای تبریز

اهداف و برنامه ها

1-ایجاد یک نگرشی نو و نوین نسبت به شهر و شهرداری و شورای شهر که همه خود را در برابر شهرشان مسئول بدانند و بوجود آوردن یک هنجار اجتماعی و رفتار اجتماعی مناسب نسبت به شهر، بطوریکه همه اولویت اول را به شهر خود بدهند و بعد به خانه و کاشانه ی خود.
2-بوجود آوردن یک حس اعتماد بین مردم نسبت به شورای شهر و شهرداری، بطوریکه مردم شورای شهر را امین خود بدانند و با علاقه و رغبت برای حل مشکلاتشان به شورای شهر و شهرداری مراجعه کنند. زیرا اگر حس اعتماد بوجود بیآید و مردم احساس کنند عوارض و هزینه هایی که به شهرداری پرداخت می کنند، بصورت مناسب برای شهر آنها هزینه میشود با رغبت عوارض و هزینه ها را پرداخت می نمایند. مردم باید دریابند که خدمات و سودی که از پرداخت عوارض بدست میآورند بیشتر از پولی است که پرداخت می کنند.
3- برنامه ریزی در جهت آموزش به مردم در این راستا که شهر بر خانه مقدم است و نفع عمومی بر نفع شخصی ارجح است. زیرا اگر شهری آباد و زیبا نداشته باشیم، خانه های ما ارزش چندانی نخواهند داشت هر چند قصرهای طلایی باشند. آموزش مردم باید در تمام سطوح جامعه، بخصوص از مدارس شروع بشود.
4- برنامه ریزی در جهت راه اندازی طرح شهردار یا همراه شهردار در مدارس و مساجد و محلات مختلف شهری.
5-تأسیس واحد بهداشت اماکن عمومی در شهرداری. این واحد بطور مکرر از سرویس های بهداشتی عمومی و پارک ها و مکانهایی که مربوط به شهرداری است بازید و نظارت می کند و مشکلات آنها را رفع میکند.
6- تعامل و همفکری بسیار نزدیک با سایر مسئولین شهر. وقتی که انتخابات به پایان برسد همه باید بفکر آبادانی و شتاب دادن به عمران شهر باشند ، نه اینکه غرق در پیروزی انتخابات و یا تصفیه حساب با دیگران باشند که از آنها حمایت نکردند و یا بفکر این باشند که چطور زحمات حامیان خود را جبران کنند. از دیدگاه اینجانب شورای شهر، نماینده شهر و فرمانداری رأسهای یک مثلث هستند که هر سه باید با هم در تعامل نزدیک باشند تا بتوانند مشکلات شهر را حل کنند. نه اینکه مشکلات را میراث دیگران بدانیم و پیروزی ها را ارث خود.
7-طراحی و احداث پارک های ساحلی در دو طرف رودخانه ی کارون و برنامه ریزی در جهت احداث پارک های بازی در آنها.
8-برنامه ریزی در جهت احداث پارکها و فضاهای سبز مناسب در ورودی های شهر.
9-احداث نمازخانه و یا مسجد در ورودی های شهر.
10-برنامه ریزی در جهت احداث پارکینگ های مناسب در شهر.
11-برنامه ریزی در جهت احداث بوستانی بزرگ در فرهنگ شهر به کمک سایر سازمانها.
12-همکاری با میراث فرهنگی در جهت تکمیل پل و بند شادروان در یک برنامه میان مدت و احداث مغازه ها و فروشگاهها در نزدیک آن.
13-همکاری در برنامه ریزی برای استفاده بهتر از مکانهای مناسب شهری و استفاده از آن در جهت اشتغال زایی.14-برنامه ریزی در جهت اجرای برنامه های ورزشی و فرهنگی و تفریحی به کمک سایر سازمان ها در سطح شهر و بصورت مداوم.

15-ایجاد پارکهای آبی با امکانات رفاهی.

16-سرو سامان دادن به حمل ونقل شهری، و ایجاد یک ایستگاه ثابت برای ایاب و ذهاب دانشجویان سایر شهرها به دانشگاههای تبریز.

17-مطالعه و بررسی برای انتخاب شهرداری مناسب برای مدت 4 سال. انتخاب شهرداری که برای حل مشکلات مردم برنامه داشته باشد.

18-ارائه عملکرد و برنامه های شورای شهر به مردم در هر سال بصورت بروشور و یا کتابچه و از طریق رسانه ها.

19-نصب صندوق هایی انتقادات و پیشنهادات جهت ارتباط بیشتر مردم با شورای شهر و بیان کمبودها و نواقص.

20-برنامه ریزی در جهت دعوت از نخبگان و جوانان در جلسات شورای شهر و استقبال از طرحها و پیشنهادات آنها.

21-ایجاد بازارچه های محلی.

22-برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت برای شهرداری.

23-نظارت بیشتر بر استخدامهای شهرداری و هزینه های آن.

24-ارائه راهکار علمی و منطقی جهت درآمد زایی بیشتر شهرداری.

25-برنامه ریزی صحیح جهت جمع آوری زباله های شهری و تبدیل آنها به کود و سایر فرآورده های مفید.

26-برنامه ریزی در جهت استفاده از صنعت گردشگری، برای درآمد زایی و اشتغال زایی.

27-برنامه ریزی جهت مشارکت بیشتر شهرداری در آسفالت کردن شهرکها.

28-تلاش و همکاری در ایجاد و گسترش کتابخانه در سطح شهر.

29-مناسب سازی خیابان ها جهت معلولین و جانبازان عزیز.

30-تلاش در جهت ساختن پل عابرگذر بر روی اتوبان کسایی و شهرک یاغچیان.

31-راه اندازی خط واحد در مسیرهای که تردد تاکسی در انها وجود ندارد.
32-راه اندازی خط واحد منظم و دائمی در مسیر اتوبان کسایی و پاسداران.
33-جذب و همکاری با پزشکان و افراد خیر و غیره جهت احداث بیمارستانها و درمانگاههای خصوصی برای مرتفع نمودن مشکلات درمانی مردم.
34-ساماندهی به مناطق در شهر که از نظر سازمان میراث فرهنگی بلاتکلیف هستند.
35-سامان بخشیدن به حاشیه نشینی و حاشیه های شهر.
روابط عمومی